Termíny & Podmínky

Tyto termíny a podmínky ('Podmínky') řídí Vaše používání této AssetTradexové webstránky ('web stránka').AssetTradex je obchodní název společnosti EPIC Worldwide LtdPřečtěte si prosím podmínky. Pokud nesouhlasíte s podmínkami, nepoužívejte tyto webové stránky. Pokud použijete webové stránky, Vaše chování naznačuje, že souhlasíte, že budete vázáni těmyto podmínkami.

O autorských právech

Pokud není uvedeno jinak autorské práva k obsahu všech stránek na tomto webu jsou vlastnictvím nebo licencií AssetTradexu.Pokud není uvedeno jinak, autoři literárních a uměleckých děl na stránkách tohoto webu prosadily jejich morální právo podle § 77 o Autorských vzorech a podle Zákona o patentech z roku 1988 mají být identifikovány jako autor těchto děl.

Podmínky pro používání této webové stránky

S výjimkou uvedenou níže, obsah této webové stránky nesmí být kopírován, reprodukován, distribuován, publikován, stahován, zobrazován, zveřejnován nebo přenášen v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu AssetTradexu.Nesmíte distribuovat, zobrazovat nebo kopírovat obsah stránek obsažených na těchto webových stránkách třetím stránkám, ale neomezuje 'ukrývání' jakýkoliv materiálů na této webové stránce pro přístup třetích stran a 'zrcadlení' jakéhokoli materiálu na této webstránce.Můžete vytisknout nebo stáhnout na disk obsah jednotlivé stránky této webstránky pro účely soukromé a osobní non-komerčního použití.Můžete také povolit Vašemu počítači, aby vytvořil elektronicky uchovávané, přechodné kopie obsahu této webové stránky za účelem jejího sledování jenom při připojení k Internetu.

Vyloučení odpovědnosti AssetTradexu

Informace obsažené v materiálech na této webové stránce jsou pouze pro informační účely. Materiál na této webové stránce nepředstavuje poradenství a Vy by ste neměli spoléhat na jakýkoliv materiál na této webové stránce, aby ste vykonali (nebo od neho upustili) rozhodnutí nebo učinili (nebo se zdrželi) nějaké kroky.AssetTradex nedává žádnou záruku nebo prohlášení týkající se přesnosti nebo vhodnosti pro daný účel jakéhokoli materiálu na této webové stránce nebo spolehlivosti přístupu na tuto stránku.V žádném případě neakceptujeme odpovědnost jakéhokoliv druhu, včetně odpovědnosti za nedbalost (s výjimkou zranění nebo smrti), za jakékoli škody nebo ztráty (včetně, bez omezení, ztráty obchodních transakcí, výnosu, zisku nebo následné ztráty) jakkoliv vyplývající z používání nebo nemožnosti používání tyto webové stránky.AssetTradex neposkytuje žádné záruky, že tato webová stránka (či webové stránky, které jsou přepojeny na tuto stránku), je bez počítačových virů nebo jiných škodlivých nebo poškozujících počítačový program.Stránky této webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.Informace na těchto stránkách mohou být aktualizované z času na čas a mohou být někdy zastaralé.Nebereme žádnou odpovědnost za udržování aktuálních informací na těchto stránkách, nebo odpovědnost za jakékoli selhání, pokud tak učinily.

Třetí strana materiálu a reklamy

Tato webová stránka obsahuje materiál předložen a vytvořen třetími stranami. AssetTradex vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoliv nezákonnosti vyplývající z chyby, opomenutí nebo nepřesnosti v těchto materiálech a AssetTradex nenese žádnou odpovědnost za takový materiál.V případě, že jste koupili nebo obdrželi jakékoli zboží nebo služby od třetí strany pak Vaše pořízení tohoto zboží nebo služeb bude v souladu s třetí osoby termínami a podmínkami a AssetTradex nebude mít vůči Vám žádnou odpovědnost za stejné.Tato webová stránka obsahuje také odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou a nejsou udržované AssetTradexem.AssetTradex není odpovědný za obsah těchto stránek. AssetTradex poskytuje tyto odkazy pouze pro Vaše pohodlí, ale nemusí nutně souhlasit s materiálem na těchto stránkách.

Materiál vložený Vámi

Odesláním jakéhokoli materiálu AssetTradexu, automaticky udělujete AssetTradexu trvalé, neodvolatelné, exkluzivní právo bez nároku na honorář a používaní licence, reprodukce, modifikace, upravování, adaptovvání, publikování, překládání, vytváření odvozených díl, právo distribuovat, provádět a zobrazovat materiál (zcela nebo zčásti) na celém světě a/nebo začlenění do ostatních prací v jakékoli formě, média nebo technologie nyní známé nebo později vyvinuté pro celou dobu trvání práv, která může existovat v takovém obsahu.Berete na vědomí, že AssetTradex není povinný zveřejňovat jakékoliv materiály, které jste zaslali.

Ochrana dat a soukromí

Jakékoli podrobnosti, které jste nám poskytli, z nichž Vás můžeme identifikovat jsou uchovávané a zpracovávané v souladu s naší Registrací ochrany osobních údajů. Další podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Platnost

Pokud některý výraz, podmínka nebo ustanovení těchto podmínek je považována za protiprávní, neplatnou, nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelnou, platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek a ustanovení, nesmí být v žádném případě ovlivněna nebo narušena.

Právní předpisy upravující podmínky

Používání této webové stránky a těchto podmínek se vztahuje pouze na zákony Anglie a Walesu, které výhradně spravují výklad, aplikaci a účinek všech výše uvedených oprávnění, vyloučení, licence a podmínek použití.

Jurisdikce

Soudy v Anglii a Walesu mají výlučnou soudní pravomoc nad všemi nároky nebo spormi vzniklými v souvislosti s, nebo ve spojení s touto webovou stránkou a jejím používáním a těmito Podmínkami.

Celá dohoda

Tyto termíny a podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi a AssetTradexem vztahující se zde k předmětu.

Dotazy

Máte-li jakékoli dotazy nebo dotazy týkající se kterýkoliv ze služeb či produktů zobrazených, zašlete nám e-mail.

Informace o firmě

EPIC Worldwide je společnost začleněna ve Skotsku a má sídlo 5/7 Kingsknowe Park, Edinburgh, EH14 2JQ.  Registrovaná ve Skotsku s firemním číslem SC298282 - DIČ pro účely DPH GB-918495093Poslední aktualizace 20.března 2007

Vyžadujete další služby?