Zásady ochrany osobních údaju


Tyto predpisy se vztahují pouze na tuto webovou stránku, a ne na jiné webové stránky, na které poskytujeme odkazy. Také uzavíráme smlouvy s obchodními partnery, jejichž stránky mohou být co-brandové nebo orámované námi, a které mužete navštívit prímo prostrednictvím našich internetových stránek. Tyto stránky nejsou predmetem naší ochrany osobních údaju. Doporucujeme Vám precíst si zásady ochrany soukromí techto jiných webových stránek. Mužeme zmenit naši politiku ochrany soukromních údaju cas od casu bez predchozího oznámení a meli byste pravidelne prezkoumávat tyto predpisy, když navštívíte naše stránky.

Shromaždování informací

Za úcelem poskytování služeb, které chcete, a aby Vám byli umoženy více personalizované služby, když se k nám vrátíte, musíme znát Vaše zájmy. Zjistíme tyto tím, že se Vás ptáme, ctením Vašich pripomínek a pohledem na které jsou nejoblíbenejší oblasti našich stránek.

Shromaždování osobních informací

Budeme shromaždovat pouze osobní údaje od Vás (napr. jméno, adresa, telefonní císlo, e-mailovou adresu atd.), které jste nám poskytli dobrovolne bud vyplnením registracního formuláre nebo poptávkového formuláre nebo zasláním e-mailu k nám. Prosím, nezadávejte nám Vaše osobní data, pokud nechcete, abychom je vyzvedli. Budeme používat tyto údaje pouze za úcely, které jste výslovne povolili nebo, jak je uvedeno v techto zásadách ochrany soukromí a neposkytneme je žádné tretí strane bez Vašeho souhlasu.


Sber dalších informací

Krome toho že Vás žádáme o poskytnutí osobních informací, mužeme shromaždovat informace o Vás automaticky pri návšteve stránek. Shromaždování informací muže zahrnovat použití cookies a webových majáku. Webový maják je malý grafický obrázek umístený na webové stránce, který je navržen tak, abychom mohli sledovat návštevníky našich stránek. Cookie je malý textový soubor, který umístí na Váš pevný disk pocítace do Vašeho webového prohlížece, když poprvé návštívíte naše stránky. Cookie nám umožnuje identifikovat Váš pocítac a zjistit podrobnosti Vaší poslední návštevy. Vetšina internetových prohlížecu soubory cookie prijímá automaticky, ale obvykle mužete menit nastavení Vašeho prohlížece, vymazat cookies, nebo zabránit automatickému prijetí, pokud to uprednostnujete. Pokud nechcete dostávat naše soubory cookie, nemužeme zarucit, že Vaše zkušenosti s naší webovou stránkou budou tak rychlé a vnímavé, jako kdybyste prijímali cookies. Chcete-li odstranit soubor cookie v aplikaci Internet Explorer v nabídce Nástroje na príkaz Možnosti Internetu. Na karte Obecné kliknete na tlacítko Nastavení a poté kliknete na tlacítko Zobrazit soubory. Vyberte soubor cookie, který chcete odstranit, a potom v nabídce Soubor, kliknete na tlacítko Odstranit. Informace získané prostrednictvím cookies a webových majáku nejsou osobne identifikovatelné, obsahují obecné informace o nastavení pocítace, pripojení k internetu, napr. operacního systému a platformy, IP adresy, Vaše prohlížení vzoru a casování prohlížení na našich webových stránkách a zemepisnou polohu.

Použití Vašich informací

Souhlasíte s tím, že mužeme získat, držet, korelovat, slucovat a užívat Vaše informace (vcetne osobních informací) za úcelem poskytování Vám našich služeb a doplnkových služeb a pro naše interní obchodní úcely. Patrí mezi ne (bez omezení): - prizpusobení návštev na web a rozvoj designu a stylu webu zlepšovat naše služby pro Vás - informovat Vás o nejnovejších zmenách na našich webových stránkách, nebo produktech, službách nebo reklamních nabídkách, které by Vás mohly zajímat, - komunikace (a personalizace jako komunikace) s Vámi od spolecnosti AssetTradex a od jiných renomovaných a duveryhodných tretích stran (pokud jste se dohodly, že takové), - informovat Vás, pokud jste byli úspešní v nekteré souteži nebo propagaci;- sestavování hodnocení od zákazníku,- pro úcely pruzkumu trhu, -, aby Vám zabránil vysílání ilegálních, urážlivých nebo nežádoucích komentáru na našich stránkách, - umožnit tretím stranám provést statistické analýzy, technické, logistické ci jiné funkce naším jménem, vcetne stanovení behaviorální preference pro správu internetové reklamy, - pro strategický rozvoj, - pro jakýkoliv úcel, který vyžaduje zákon nebo narízení; - pro úcetní úcely;Sdílení informací

Mužeme poskytnout tretím stranám, podle našeho uvážení, s nekterými souhrnnými statistickými údajmi o Vašem používání našich webových stránek, které mohou zahrnovat demografické údaje, jako vekovou skupinu a/nebo zemepisné polohy skupin uživatelu. To nebude obsahovat informace, které by umožnili Vaší osobní identifikaci. S Vaším souhlasem, mužeme predávat osobní údaje tretím stranám. Budete mít možnost odmítnout v prípade, že informace by meli být použity pro tento úcel. Vyhrazujeme si právo na prístup a zverejnení osobních údaju v souladu s platnými zákony a na žádost zákonní vlády nebo žádosti na základe príslušných regulacních orgánu, aby naše systémy fungovali správne, nebo k ochrane nás samotných, nebo našich ostatních uživatelu. Mužeme prevést, prodat nebo postoupit veškeré informace popsané v tomto predpise vuci tretím stranám v dusledku prodeje, sloucení, konsolidace, zmeny kontroly, prevodu majetku nebo reorganizace AssetTradexu. Souhlasíte s prevodem Vašich osobních údaju mimo Evropský hospodárský prostor (kde nemusí být poskytnuta stejná ochrana pro takové informace jako poskytuje Velká Británie), v prípade, že zpracování Vašich informací vyžaduje tento prevod.

Monitorování e-mailu

Mužeme sledovat a vést záznamy o e-mailové komunikaci, které nám zašlete a o další komunikaci s Vámi v souladu s temito predpismi a našimi dalšími obchodními zájmy.

Ochranné bezpecnostní opatrení

Žádný prenos dat pres internet nemuže být úplne bezpecný a proto nemužeme zarucit bezpecnost Vašich osobních údaju a/nebo používání našich stránek. Nicméne využíváme našeho primereného úsilí k chránení bezpecnosti Vašich osobních údaju pred neoprávneným prístupem nebo použitím. Krome naší ochrany Vaše osobní údaje jsou chráneny ve Velké Británii Zákonem o ochrane dat. Ten stanoví, že informace, které o Vás máme by mely být zpracovávány spravedlive a zákonným zpusobem a meli by být presné, relevantní a primerené. Tyto informace by mely v prípade potreby být aktuální a nebýt uchovávány déle než je nutné. Pomužte nám, aby Vaše osobní údaje byli presné, tak že aktualizujete své registracní údaje na webové stránce. Více informací ohledem Zákona o ochrane dat a informacního komisare naleznete na www.informationcommissioner.gov.uk

Zmena nebo prístup k Vaším informacím

Pokud se Vaše osobní údaje zmení (napr. Vaše poštovní smerovací císlo), nebo pokud si neprejete dostávat informacní bulletiny nebo služby, na které jste se zaregistrovali, nebo pokud chcete prezkoumat, nebo obdržet kopie osobních údaju, které o Vás máme, nebo máte jiné dotazy prosím email support@assettradex.com vcetne všech podrobností o Vaší žádosti. Mužete kdykoli požádat o prístup k veškerým osobním informacím, které o Vás vedeme. Poskytneme tyto informace do 40 dnu od písemné žádosti a za malý administrativní poplatek.

%zAdditionalServices%